Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Αθανάσιος Πετούσης

Κέρκυρα, 16 Νοεμβρίου 2018

Τηλ.: 2645023330

Email: petousis [ at ] ped-in.gr

Αριθ. Πρωτ.: 794

Προς:

Ανάρτηση ιστοσελίδα ΠΕΔ-ΙΝ

www.ped-in.gr

 

 

 

Θέμα:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:

 

1) 1 PC, INTEL, 4GB, 1TB

2) 1 Πολυμηχάνημα all in one Laser, A4, Wi-Fi Direct, 2400 x 600 dpi

3) 1 laptop, INTEL CORE I5, 8GB, 256GB SSD

 

Για τον ως άνω εξοπλισμό και την διαδικασία προμήθειας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  1. Προσφορές που δεν πληρούν τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές θα απορρίπτονται.
  2. Η ΠΕΔ-ΙΝ είναι ΝΠΙΔ και ακολουθεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τους φορείς γενικής κυβέρνησης (δημοσιεύσεις σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ, σύναψη σύμβασης κλπ.).
  3. Επί του κόστους των ανωτέρων προϊόντων δεν προβλέπονται κρατήσεις.
  4. Οι πληρωμές των προμηθευτών γίνονται τακτικά εντός το αργότερο ενός μήνα από την τιμολόγηση και παραλαβή των προϊόντων. Οι προσφορές πρέπει να προβλέπουν πίστωση/προθεσμία πληρωμής τουλάχιστον 30 ημερών.
  5. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται μέχρι την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 π.μ. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας τις προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.
  6. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

 

Ο Πρόεδρος της

ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλονιάς