Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ

Κέρκυρα, 30 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 667

Προς : Τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, την Παρασκευή 02 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΠΕΔ-ΙΝ, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13 στην Κέρκυρα, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων,   

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016

            Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλονιάς-Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

      2.  Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια και Επιτροπές και Φορείς.

           Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλονιάς-Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

      3.  Λοιπά θέματα

       Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς