Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ, 25-05-2024- Ζάκυνθος

Κέρκυρα, 17 Μαΐου 2024

Αρ. Πρωτ.: 859
 

  


Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων

                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 


Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και ώρα 13:00  στο Δημαρχείο Ζακύνθου καθώς και με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence).

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

    Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

2. Προσφορά Συμβουλευτικής - Ενημερωτικής Υποστήριξης, Σύνταξης Δελτίων - Οδηγών για Προγράμματα - Δράσεις - Πρωτοβουλίες και Χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.

    Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ   

                      

3. Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στον υπό σύσταση Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής  
    Αυτοδιοίκησης «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Α.Ε.»
    του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

    Εισηγητής: Γιώργος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας,  
                         Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

 

4. α) Ανανέωση Σύμβασης για υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης και Εφαρμογή  Διπλογραφικού της ΠΕΔ-ΙΝ.
    β) Αποδοχή ποσού 280.175,00 Ευρώ από το Πρόγραμμα ADRURAL-Interreg IPA  ADRION 2021-2027
    γ) Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών της ΠΕΔ-ΙΝ από την Τράπεζα Πειραιώς στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος

    Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

      

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2024.

    Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

6. Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Interreg
    α) Interreg EURO-MED 2021-2027.
    β) Interreg NEXT-MED 2021-2027.
    γ) Interreg EUROPE 2021-2027.

     Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

7. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

    Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

8.  α) Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών
     β) Έγκριση δαπανών ήσσονος αξίας.

     Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

9.  Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

      Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

10. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

       Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

11. Λοιπά θέματα 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

Γιώργος Στασινόπουλος

Δήμαρχος Ζακύνθου