Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

«ΛΑΕΡΤΗΣ»: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΛΑΕΡΤΗΣ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (αγγλικά ):

LAERTIS- INNOVATIVE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THE REGION OF IONIAN ISLANDS

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ):

5010951

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:

2.807.269,00

 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 2.807.269,00 €

 

 

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου:

Η περιοχή των Ιονίων Νήσων και η τοπική κοινωνία πλήττονται συχνά από υψηλής έντασης φυσικές καταστροφές, οι οποίες δημιουργούν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, περιουσίες, επηρεάζουν την κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα και τον τουρισμό και σε πολλές περιπτώσεις κοστίζουν ανθρώπινες ζωές. Παραδείγματα τέτοιων καταστροφών είναι οι πυρκαγιές του 1988, (5 νεκροί, πλήγμα στον τουρισμό), οι επαναλαμβανόμενες πλημμύρες ΚΑΙ άλλα ακραία φαινόμενα, οι καταπτώσεις βράχων (π.χ. Μύρτος και Εγκρεμνοί 2014 – 2015), φαινόμενα διάβρωσης των ακτών και της χέρσου κ.α. Με δεδομένη την ένταση των επιπτώσεων, η παρούσα πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης προστασίας των υποδομών και ολόκληρου του πληθυσμού της περιοχής από την κλιματική αλλαγή, και τους φυσικούς κινδύνους που τη συνοδεύουν, μειώνοντας την επικινδυνότητα για κάθε έναν από αυτούς, ενισχύοντας τον εξοπλισμό για επεμβάσεις πρόληψης και καταστολής κινδύνων, και εκπονώντας κρίσιμες δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Στην υλοποίηση της πράξη συμμετέχουν οι: ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ, ΕΛΚΕ-ΤΕΙ ΙΝ, ΕΛΚΕ-ΙΟΝ. ΠΑΝ, ΠΕΔΙΝ και ΤΕΕ Κέρκυρας, με κύριο Δικαιούχο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με βάση προγραμματική σύμβαση.Η πράξη αποτελεί μια ολιστική προσπάθεια διαχείρισης φυσικών κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

 

Υπο-έργα:

1. Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων, Εκπαιδευτικές - Ενημερωτικές Δράσεις και Δόμηση επιχειρησιακού συστήματος (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)

2. Τρέχουσες Μετεωρολογικές Συνθήκες, Κλιματική Μεταβλητότητα, και Εκτίμηση Κινδύνου Δασικής Πυρκαγιάς στα Επτάνησα (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

3. Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

4. Διαχείριση και λειτουργία επιχειρησιακού συστήματος (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

5. Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

6. Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

7. Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)

8. Υποστήριξη για τα έργα του συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων (ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

9. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού έγκαιρης προειδοποίησης (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

10. Προμήθεια οχημάτων υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)