Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Στελέχη

Βουτσινά Μαρία

Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού

Γραφ. Ανάπτυξης & Προγρ/μού Παραρτήματος Κεφαλονιάς - Ιθάκης

 

Γαρνέλη Αφροδίτη

Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Κέρκυρας

 

Ζαπάντης Ανδρέας

Διευθυντής Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων

Γραφ. Ανάπτυξης & Προγρ/μού Παραρτήματος Κεφαλονιάς - Ιθάκης

 

Καλογεροπούλου Ουρανία

Γραφ. Διοικ. & Οικονομικής Υποστήριξης Κεφαλονιάς-Ιθάκης

 

Κολοκοτσάς Παύλος

Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Ζακύνθου

 

Κουλούρη Κασσιανή

Υπεύθυνη Γραφείου Επικοινωνίας Επιμόρφωσης & Διεθνών Σχέσεων

Γραφείο Επικοινωνίας Επιμόρφωσης και Διεθνών Σχέσεων

 

Κρεμμύδας Γιώργος

Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης

Τμήμα Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης

 

Λιβιτσάνου-Σαραντοπούλου Γεωργία

Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Λευκάδος