Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΡΓΟ “CRAFT LAB”: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

13/5/2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΡΓΟ “CRAFT LAB”

Residences on the way from products to the Adri-Ionian design

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG V-A EL-IT – ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας 1: Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα

Θεματικός Στόχος 1.2: Υποστήριξη καινοτόμων εξειδικευμένων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος στην περιοχή του Προγράμματος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 [ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 20/6/2019]

ΓΕΝΙΚΑ: ΤΟ ΕΡΓΟ CRAFT LAB  (Αναφορά και στόχοι)

Ο τομέας των παραδοσιακών τεχνών έχει μακρόχρονη ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα στην ιταλική και την ελληνική επικράτεια. Οι παραδοσιακές τέχνες, μαζί με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι τομείς που πρέπει και είναι απαραίτητο να διατηρηθούν, ενώ οι επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραδοσιακή/ δημιουργική βιοτεχνία, αποτελούν τομείς με δυναμική ανάπτυξης στο μέλλον.

Με βάση τα παραπάνω, το έργο CraftLab έχει ως στόχο να προσφέρει την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες / τεχνίτες / σχεδιαστές να συνδυάσουν παραδοσιακές και καινοτόμες δεξιότητες με επιχειρηματικές ικανότητες, αποκτώντας εργαλεία για τη βελτίωση της επαγγελματικής τους ζωής. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να αποτελέσουν παράδειγμα για τους συναδέλφους τους, μέσω της δραστηριοποίησής τους στους καινοτόμους χώρους φιλοξενίας νέων καλλιτεχνών (CraftLabs) του Έργου, με γνώμονα την ανάκαμψη των παλιών παραδοσιακών επαγγελμάτων, σχετικών με την τέχνη του πηλού/ κεραμικής και ψηφιδωτού και υφάσματος, καθιστώντας τη δημιουργική βιοτεχνία εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης των εμπλεκομένων περιοχών στο Έργο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου είναι η έναρξη 6 νέων επιχειρήσεων, η κεφαλαιοποίηση της περιφερειακής πολιτικής στον τομέα της δημιουργικής βιοτεχνίας και του εμπορίου, καθώς και η θέσπιση μέτρων υποστήριξης με στόχο την οικονομική και εμπορική βιωσιμότητα των προϊόντων πηλού/ κεραμικής, ψηφιδωτού και υφάσματος. Καινοτόμος διάσταση του Έργου αποτελεί η δημιουργία κοινής διασυνοριακής ταυτότητας μέσω ενός ενιαίου εμπορικού σήματος, το οποίο θα προωθηθεί στην ευρύτερη ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

Στο πλαίσιο του Έργου, θα πραγματοποιηθούν καινοτόμα εργαστήρια με στόχο τη διάδοση/ διάσωση παλαιών τεχνών / τεχνικών στον τομέα του πηλού/ κεραμικών, ψηφιδωτού και υφάσματος για την αναζωογόνηση της δημιουργικής βιοτεχνίας, μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, της προώθησης της επιχειρηματικότητας των νέων και την ανάδειξη ευκαιριών εργασίας στον τομέα.

 

Εταίροι του Έργου

Επικεφαλής Εταίρος: Pino Pascali Foundation Museum of Contemporary Art (Polignano a Mare, Ιταλία)

Εταίροι

 • C.N.A. Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνίας και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, Bari
 • Περιφέρεια της Puglia - Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης
 • Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων
 • Επιμελητήριο Λευκάδας

 

Συνδεδεµένοι Εταίροι:

Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Το έργο προβλέπει ειδικότερα την υλοποίηση των παρακάτω:

 

Βασικές δράσεις

 • Ανάλυση των τριών παραδοσιακών τομέων αναφοράς του έργου (πηλός/ κεραμική, ψηφιδωτό και ύφασμα) και τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων σε τοπικό επίπεδο (επιχειρηματικοί άγγελοι, βιοτεχνικές παραδόσεις, αρχαίες και σύγχρονες τεχνικές).
 • Ορισμός διασυνοριακού σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη επιλεγμένων τομέων παρέμβασης σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο.

 

Καινοτόµοι χώροι φιλοξενίας καλλιτεχνών

 • Εύρεση και επιλογή 60 αναδυόμενων νέων καλλιτεχνών (ηλικίας έως 35 ετών), στην Απουλία (Ν. Ιταλία) και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - 10 για κάθε εργαστήριο - Ανάπτυξη της μεθοδολογίας.
 • Δημιουργία 3 εργαστηρίων πρακτικής εκμάθησης και ανταλλαγής εμπειριών σε κάθε χώρα, για κεραμικά/ πηλό, ψηφιδωτά και υφάσματα.
 • Οργάνωση ανταλλαγής καλλιτεχνών με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών (3 εργαστήρια των 2 ημερών σε κάθε χώρα).
 • Υλοποίηση 2 διασυνοριακών εκθέσεων (1 στην Απουλία και 1 στην Ελλάδα). Παραγωγή ντοκιμαντέρ/ βίντεο κλιπ.

 

∆ράσεις επιχειρηµατικότητας στους παραδοσιακούς τοµείς του Έργου

 • Μελέτες σκοπιμότητας, σχέδιο μάρκετινγκ και επιχειρηματικό σχέδιο για τη δημιουργία 6 νεοσύστατων επιχειρήσεων / μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 3 στην Ελλάδα και 3 στην Απουλία.
 • Τεχνική υποστήριξη για την εκκίνηση των 6 επιχειρηματικών ιδεών.
 • Ανάδειξη 10 μόνιμων έργων τέχνης των νέων επιχειρηματιών.

 

 

∆ράσεις εκτός επιλέξιµης περιοχής

 • Συμμετοχή σε 2 ευρωπαϊκές εκθέσεις για την διάδοση προϊόντων και εφαρμοσμένου μοντέλου. Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία των "Καινοτόμων χώρων φιλοξενίας καλλιτεχνών" προβλέπεται η επιλογή νέων καλλιτεχνών στους επιλεγμένους κλάδους του Έργου (κεραμικής, ψηφιδωτού και υφάσματος), οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια πρακτικής εκμάθησης υπό την καθοδήγηση έμπειρων εισηγητών. Οι εν λόγο χώροι θα εξοπλιστούν κατάλληλα. Τα εργαστήρια αυτά έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν, στην Απουλία και στην Ελλάδα: Για την τέχνη της κεραμικής, στο Grottaglie και την Κέρκυρα. Για την τέχνη του υφάσματος, στη Martina Franca και την Λευκάδα και για την τέχνη του ψηφιδωτού, στο Gravina di Puglia και την Κεφαλονιά.

Αναλυτικά, οι κύκλοι σεμιναρίων στο κάθε εργαστήριο είναι διάρκειας 120 ωρών σε διάστημα 4 εβδομάδων (30 ώρες την εβδομάδα) την περίοδο Ιουλίου - Οκτωβρίου 2019, πλην της καλοκαιρινής περιόδου (1-25 Αυγούστου). Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στις παραπάνω τοποθεσίες, στην Απουλία και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η συμμετοχή στα Εργαστήρια είναι δωρεάν, αλλά δεν καλύπτονται από το Έργο τυχόν έξοδα μετακίνησης, διατροφής ή διαμονής. Επιπλέον των παραπάνω, θα ακολουθήσουν δράσεις ανταλλαγής καλλιτεχνών μεταξύ των εργαστηρίων των διασυνοριακών περιοχών με στόχο την ανταλλαγή τεχνικών, εμπειριών και παραδόσεων, διάρκειας 2 ημερών, οι οποίες προγραμματίζεται να λάβουν χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου έως την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου το αργότερο (κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου για καθένα από τα τρία εργαστήρια / τομέα αναφοράς). Η συμμετοχή στο εργαστήριο ανταλλαγής είναι υποχρεωτική για τους επιλεχθέντες καλλιτέχνες. Διευκρινίζεται ότι για την πραγματοποίηση των εργαστηρίων ανταλλαγής προβλέπεται να καλυφθούν από το Έργο:

 • Κόστη ταξιδίου των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στο εργαστήριο στην Ιταλία (σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς όπως αυτοί προσαδιορίζονται στο πλαίσιο του Έργου)
 • Κόστη διατροφής (3 γεύματα / ημέρα) και κόστη φιλοξενίας στην Ιταλία καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής.

 

Στο τέλος των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο θα περιγράφει τις αποκτηθείσες εμπειρίες. Στο πλαίσιο του Έργου, προβλέπεται η δωρεάν παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία τριών νεοσύστατων επιχειρήσεων στους τρεις τομείς αναφοράς του Έργου. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις (start-ups) θα βρίσκονται τόσο στην Απουλία, όσο και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Με την παρούσα πρόσκληση, οι Εταίροι σκοπεύουν να επιλέξουν 30 νεαρούς καλλιτέχνες, από την Απουλία και 30 από την Ελλάδα, οι οποίοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα προσόντα που ορίζονται παρακάτω ώστε να συμμετάσχουν στα προαναφερθέντα εργαστήρια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του Έργου δεν καλύπτονται τα ατομικά έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τη συμμετοχή στα Εργαστήρια, ενθαρρύνεται η συμμετοχή καλλιτεχνών που είτε διαμένουν τοπικά, είτεδύνανται να καλύψουν τα σχετικά έξοδα.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι εντελώς δωρεάν, η συμμετοχή στα Εργαστήρια ανταλλαγής είναι επίσης δωρεάν και θα καλυφθεί πλήρως το κόστος μετακίνησης/ διαμονής των Ελλήνων (αλλά και των Ιταλών) κατά τη συμμετοχή τους στα διακρατικά εργαστήρια.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθούνται από εξειδικευμένο προσωπικό του έργου CRAFT LAB. Τα εργαστήρια θα διευθύνονται από κατάλληλο προσωπικό, με την υποστήριξη ενός εξειδικευμένου εισηγητή/ τεχνικού διαχειριστή, σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες.

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από:

 • φοιτητές / φοιτήτριες στο τελευταίο έτος / αποφοίτους (σε ημερομηνία προγενέστερη των έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) ή/ και
 • νέους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ή να εδραιώσουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε έναν από τους τρεις τομείς αναφοράς του έργου (πηλός/ κεραμικά, καινοτόμο ψηφιδωτό και ύφασμα), ή / και που έχουν μια εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία συμβατή με ένα από τα τρία πεδία, ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών (κατά την λήξη της προθεσμίας της παρούσας Πρόσκλησης), κάτοικοι της Απουλίας (Puglia) και της Ελλάδας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση για ένα μόνον από τα τρία εργαστήρια / πεδία (κεραμικά ή ψηφιδωτό ή ύφασμα).

Η αίτηση πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση και να είναι σωστά συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία. Επιπλέον, πρέπει:

•           σε περίπτωση φοιτητών / φοιτητριών στο τελευταίο έτος / αποφοίτων, να αναφέρεται το έτος εγγραφής και ο τομέας σπουδών, ο κατάλογος των ολοκληρωμένων εξετάσεων, η ημερομηνία απόκτησης και ο βαθμός πτυχίου.

•           να υπογραφεί από τον αιτούντα και να συμπληρωθεί η ημερομηνία.

•           να επισυνάπτεται αντίγραφο της ταυτότητας του αιτούντος.

•           να επισυνάπτεται κατάλληλα υπογεγραμμένη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δύο σελίδες κατ 'ανώτατο όριο), με ιδιαίτερη έμφαση στο επιχειρηματικό πνεύμα του αιτούντος, σε τυχόν καλλιτεχνικά έργα του, σε τυχόν συμμετοχές σε εκθέσεις / διαγωνισμούς / Ευρωπαϊκά Έργα και δράσεις κινητικότητας.

•           να επισυνάπτεται υπογεγραμμένη δήλωση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα σχετικά με το επίπεδο γνώσηςτης αγγλικής γλώσσας ή/ και άλλων γνώσεων

•           να επισυνάψει υπογεγραμμένο το βιογραφικό του σημείωμα (κατά προτίμηση σε ευρωπαϊκή μορφή), συμπληρώνοντας όλες τις προσωπικές πληροφορίες και την εκπαίδευση, τις εργασιακές και καλλιτεχνικές εμπειρίες (έργα, εκδηλώσεις, διαγωνισμοί κλπ.).

Οι αιτούντες πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους, προκειμένου να είναι έγκυρη, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Μόνον οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας θα γίνουν αποδεκτές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 12η Ιουνίου και ώρα 13.00.

 

Οι αιτούντες μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους

- Είτε ιδιοχείρως στην έδρα της ΠΕΔ-ΙΝ ή στο Επιμελητήριο Λευκάδος όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο πρωτόκολλο της κατά περίπτωση υπηρεσίας.  Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.

- Είτε ταχυδρομικώς ή courrier στις ακόλουθες κατά περίπτωση διευθύνσεις:

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων [ Έλληνες αιτούντες για Εργαστήριο Κεραμικών (Κέρκυρα) και Ψηφιδωτών (Κεφαλονιά)] Φιλαρμονικής 23, 31100, Λευκάδα, Ελλάδα Επιμελητήριο Λευκάδας [Έλληνες αιτούντες για Εργαστήριο Υφασμάτων (Λευκάδα)] Γολέμη 5-7, 31100 Λευκάδα, Ελλάδα

Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ-συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη.

- Είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ακόλουθες κατά περίπτωση διευθύνσεις:

lefkada@ped-in.gr (Έλληνες αιτούντες για Εργαστήριο Κεραμικών (Κέρκυρα) και Ψηφιδωτών (Κεφαλονιά))

info.lefkadachamber@gmail.com (Έλληνες αιτούντες για Εργαστήριο Υφασμάτων (Λευκάδα))

 

Η ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.

 

Ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: "Δημόσια Πρόσκληση για την επιλογή νέων καλλιτεχνών για το Έργο "CRAFT-LAB", Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Ιταλία, εργαστήριο Κεραμικών ή Ψηφιδωτών ή Υφασμάτων" (μόνο μία επιλογή). Στην περίπτωση υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα παραπάνω αναγράφονται στο Θέμα της επιστολής.

 

Δεν θα ληφθούν υπόψη και θα αποκλειστούν αιτήσεις που δεν θα είναι σύμφωνες με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, που θα είναι ελλιπείς ή μη υπογεγραμμένες από τον αιτούντα ή χωρίς ταυτότητα ή θα αποσταλούν πέραν της καθορισμένης προθεσμίας.

 

Οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την υποβολή των πρωτότυπων εγγράφων που να βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση και να αναστείλει την αξιολόγηση μέχρι την προθεσμία υποβολής των πρωτότυπων ζητούμενων εγγράφων. Μετά την παρέλευση αυτής, η αίτηση θα αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν με βάση τα προγράμματα σπουδών τους, το βιογραφικό τους σημείωμα, την επαγγελματική εμπειρία τους, την επιστολή εκδήλωση

ενδιαφέροντος και το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα βαθμολογίας (μέγιστη βαθμολογία: 100):

 

 

Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί από τους φορείς υποδοχής, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των αιτήσεων. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα δημοσιευθούν και θα κοινοποιηθούν στην ιστοσελίδα των φορέων. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θεωρούνται οριστικά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλεχθούν θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR/ Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση ή πληροφορίες, αποστέλλεται σχετικό ερώτημα στα παραπάνω e-mail ή/ και ταχυδρομικές διευθύνσεις, αναφέροντας στο αντικείμενο "Δημόσια Πρόσκληση για την επιλογή νέων καλλιτεχνών για το Έργο "CRAFT-LAB".

Συνηµµένα έγγραφα:

1)         Έντυπο αίτησης [MS Word]

2)         Υπεύθυνη δήλωση γνώσης επιπέδου αγγλικών

3)         Υπεύθυνη Δήλωση για τις πραγματοποιηθείσες εξετάσεις

 

ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ:

PDF: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΡΓΟ “CRAFT LAB”: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

MS WORD: Έντυπο αίτησης