Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ, 23-03-2023-Λευκάδα

Κέρκυρα, 17 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 461       

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Ε. Λευκάδας, οδός Α. Τζεβελέκη, Διοικητήριο, Λευκάδα.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου “Αναπτυξιακής Ιονίων Νήσων-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” (ΑΝΙΟΝ Α.Ε.).

Εισηγητής: Γιάννης Τρεπεκλής, Αντιπρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ, Δημοτικός Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Πρόεδρος ΑΝΙΟΝ Α.Ε., Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου “Ενιαίου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης Α.Ε.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Πρόγραμμα ΠΕΔ-ΙΝ “Wi-Fi Hot Spots Λευκάδας”

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδα, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Πλαίσιο συνεργασιών της ΠΕΔ-ΙΝ για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων

Εισηγητής: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού και Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης - Παραλαβής.

  α) Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού της Α.Π.1108-12.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Έργου «CULTURALION» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

  β) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.282-01.03.2022 Προγραμματικής Σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συντήρηση και Αναβάθμιση του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ».

  γ) 3ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.363-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

  δ) 3ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.364-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

  ε) 3ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.365-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

  στ) 1ο Πρακτικό Λύσης Σύμβασης και Αντικατάστασης Αναδόχου της Α.Π.362-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ  

 

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:

  α) CULTURALION - Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»

  β) CITIZENS REGISTRY - Αξιοποίηση Εφαρμογής Μητρώου Πολιτών στους Δήμους των Ιονίων Νήσων

  γ) Σεισμολογικό Δίκτυο ΠΕΔ-ΙΝ

  δ) MAGNET - Π.Ε.Π. Basilicata 2014-2020.

  ε) ArtEmis –awareness and resilience through European multi sensor system" - "ArtEmis - επίγνωση και ανθεκτικότητα μέσω ενός Ευρωπαϊκού συστήματος πολλαπλών αισθητήρων" στο Euratom Research and Training Programme (EURATOM) 2021-2022.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης