Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ, 05-04-2024- Τηλεδιάσκεψη

Κέρκυρα, 1 Απριλίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 568
 


Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων

                                         


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00  με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

    Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

2. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Δήμους.
    Εισηγητής: Ξενοφών Βεργίνης, Δήμαρχος Λευκάδας, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ

 

3. Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργίας Σεισμολογικού Δικτύου ΠΕΔ-ΙΝ.
    Εισηγητές: Καρακώστας Βασίλειος, Παπαδημητρίου Ελευθερία,
                          Καθηγητές Σεισμολογίας, Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

 

4.  Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής.
2ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Τμήματος παραδοτέων Α.Π. 580/ 4-4-2023   
Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ.
3ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Τμήματος παραδοτέων Α.Π. 580/4-4-2023
Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ.
4ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Τμήματος παραδοτέων Α.Π. 580/4-4-2023
Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ.
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

5. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
    α) CULTURALION – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020”.
    β) ADRURAL - Interreg IPA ADRION 2021-2027
    γ) MAGNET - Π.Ε.Π. Basilicata 2014-2020.
    δ) ArtEmis - EURATOM 2021-2022
    ε) Σεισμολογικό Δίκτυο ΠΕΔ-ΙΝ
    Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
                        της ΠΕΔ-ΙN

 

6. Ενημέρωση για την συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε νέα Πρόταση Έργου ECOHUB - HORIZON 2023
    Εισηγητές: Κρεμμύδας Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ
                        Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ
 

7. Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε νέες Προτάσεις Έργων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg IPA CBC Ελλάδα - Αλβανία 2021-2027.
    Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ8.  α)  Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών
     β)  Έγκριση δαπανών ήσσονος αξίας.

     Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

9.  Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

      Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

10. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

       Εισηγητής: Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

11. Λοιπά θέματα 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

Γιώργος Στασινόπουλος

Δήμαρχος Ζακύνθου