Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ

Κέρκυρα, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 806

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων
Κοιν. Δήμαρχοι Ιονίων Νήσων                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 16:00, στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Μυλλέρου 73-77, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ. ΕΕΤΑΑ, 3ος όροφος, Μεταξουργείο στην Αθήνα.

Την ίδια ημέρα Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ Μυλλέρου 73-77, Κεντρική αίθουσα-Iσόγειο, Μεταξουργείο στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί επίσης  Ενημερωτική Συνάντηση για τους Δημάρχους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που οργανώνουν η ΠΕΔ-ΙΝ με την ΕΕΤΑΑ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής

    Αυτοδιοίκησης.

    Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

2. Παράταση προθεσμίας άρθρου 96 Ν.4504/2017 που αφορά: Κατασκευές εντός

    περιοχών δικαιοδοσίας των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων.

    Εισηγητής: Διονύσης Στανίτσας Δήμαρχος Ιθάκης.

3. Ενημέρωση σχετικά με την Προγραμματική Σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την

    Εφαρμογή Προγράμματος ενημέρωσης και υποστήριξης της οργάνωσης και

    λειτουργίας των Δήμων Ιονίων Νήσων.

    Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

4. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

    Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     

                          Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

5. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

    σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

    Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

6. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

     Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

7. Λοιπά θέματα 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης