Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ-ΙΝ

Κέρκυρα, 1 Οκτωβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 860

 

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων

Κοιν. Δήμαρχοι Ιονίων Νήσων                                           

                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση, την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:30, στην Αίθουσα Συσκέψεων του Δημαρχείου Ιθάκης στο Βαθύ Ιθάκης.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής

    Αυτοδιοίκησης.

    Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ.

 

2. Ενημέρωση για θέματα λειτουργίας και δράσεων του Ελληνικού Δικτύου Μικρών   

    Νησιών.

    Εισηγητής: Διονύσης Στανίτσας Δήμαρχος Ιθάκης, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ.

 

3. Λήψη έκτακτων μέτρων για την προβολή των Ιονίων Νήσων στη Βρετανική αγορά

    με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων από την πτώχευση της εταιρείας            

    Thomas Cook.

    Εισηγητής: Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου  Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας &

                         Διαποντίων Νήσων, Αντιπρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

4. α) Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του Έργου:   

    «CRAFT LAB» με τίτλο: «Εξοπλισμοί Εργαστηρίων», στο πλαίσιο του   

    Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC «Ελλάδα - Ιταλία

    2014-2020».
    β) Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την Πρόσκληση Υποβολής  

    Προσφορών του Έργου: «CRAFT LAB» με τίτλο: «Έπιπλα Εργαστηρίου», στο

    πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A CBC      

    «Ελλάδα   - Ιταλία     2014-2020».
    Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών     

                        Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

5. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών

    Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και     

                          Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

6. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

    σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

    Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

7. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

     Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

8. Λοιπά θέματα 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

 

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης