Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Απόφαση Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Απόφαση 7-1/06.10.2022

του Διοικητικού Συμβουλίου

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

 

Θέμα:Έκδοση Ψηφίσματος για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

Η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, σήμερα Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00-14:00, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 1558/04.10.2022 πρόσκληση του Προέδρου της  κου Αλέξανδρου Παρίση, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.

  

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν δεκαεννέα (19) από τα εικοσιένα (21) μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ:

             Παρόντες:

 1. Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος, Δημ. Σύμβουλος Αργοστολίου
 2. Ιωάννης Τρεπεκλής, Αντιπρόεδρος, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 3. Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, Γραμματέας, Δημοτ. Σύμβουλος Βόρειας Κέρκυρας
 4. Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 5. Γεώργιος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
 6. Κωνσταντίνος Λέσσης, Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
 7. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Δήμαρχος Παξών
 8. Νικήτας Αρετάκης, Δήμαρχος Ζακύνθου
 9. Θεόφιλος Μιχαλάτος, Δήμαρχος Αργοστολίου
 10. Γεώργιος Κατσιβέλης, Δήμαρχος Ληξουρίου
 11. Διονύσιος Στανίτσας, Δήμαρχος Ιθάκης
 12. Γεράσιμος Μονιάς-Νέτης, Δήμαρχος Σάμης
 13. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας
 14. Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου
 15. Ιωάννης Πιέρρης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 16. Στυλιανός Σπαθής, Δημ. Σύμβουλος Σάμης
 17. Σπύρος Βάρελης, Δημοτικός Σύμβουλος Βόρειας Κέρκυρας
 18. Δημήτριος Μεταλληνός, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 19. Διονύσιος Τρούσσας (Ντάσσης), Δημοτ. Σύμβουλος Ζακύνθου

 

Απόντες:

 1. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, Δημοτ. Σύμβουλος Λευκάδας
 2. Γεώργιος Καλούδης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

 

   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης ενημερώνει τα μέλη ότι η κα Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, προτείνει την έκδοση Ψηφίσματος για την υποστήριξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»  και των εργαζομένων σε αυτό, ως ακολούθως:

 

Το 2018 με  Φ.Ε.Κ. (Αριθ. Φύλλου 212,18-12-2018, άρθρο 91) δρομολογήθηκε η διαδικασία προκήρυξης των μόνιμων θέσεων του προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», η οποία τελικά εκδόθηκε το 2020 (4Κ/2020 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΟΥ 15) και επιτέλους ξεκίνησε η διαδικασία της μετάβασης του προσωπικού σε μόνιμες οργανικές θέσεις στους Δήμους της χώρας και της μετατροπής του προγράμματος σε μόνιμη υπηρεσία.

 

Οι εργαζόμενοι του «Βοήθεια στο Σπίτι» επί σειρά ετών έχουν υπερβάλλει εαυτούς εξυπηρετώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και  ανήμπορούς πολίτες. Έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν πολλές φορές απλήρωτοι (μέχρι να δρομολογηθεί η ροή χρηματοδότησης και να είμαστε πλέον σε θέση να πληρώνουμε στην ώρα τους όλους τους εργαζόμενους) και παρόλα αυτά συνέχισαν απρόσκοπτα την εργασία τους. Οι ίδιοι εργαζόμενοι του «Βοήθεια στο Σπίτι» με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους έχουν χτίσει αυτό που σήμερα πλέον έχει αναγνωριστεί (ΚΕΔΕ, φορείς, επίσημο κράτος) ως το σημαντικότερο πρόγραμμα Α’ βάθμιας Φροντίδας Υγείας των τελευταίων ετών.

 Διαχειρίστηκε την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της και στην υγειονομική κρίση με το Covid-19  ήταν στη πρώτη γραμμή σε όλους τους  Δήμους της χώρας.

Στο νομό Κέρκυρας το «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργεί από το 2000 και απασχολεί 49 εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων (κοινωνικοί επιστήμονες, νοσηλευτές,  οικογενειακοί βοηθοί) και εξυπηρετούν επίσημα περί τους 500  ωφελούμενους. Ανεπίσημα το πρόγραμμα εξυπηρετεί πολύ περισσότερα άτομα καθώς, από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, πραγματοποιούνται διευκολύνσεις σε ανήμπορους πολίτες σε επίπεδο αγοράς ειδών πρώτης ανάγκης, φαρμάκων και διανομές τροφίμων από κοινωνικά παντοπωλεία. 

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας οι μισοί περίπου εργαζόμενοι του «Βοήθεια στο Σπίτι» μένουν εκτός εργασίας, καθώς η προκήρυξη (σύμφωνα με το ΣΤΕ) κρίνεται ακυρωτέα εν μέρει. Αφαιρεί δηλαδή  τη δυνατότητα στους μισούς εργαζόμενους να κάνουν χρήση της ειδικής εμπειρίας η οποία είναι αυτή που καθιστά μοναδικούς  τους δεσμούς με την τοπική κοινωνία και τους ωφελούμενους.   Στην Κέρκυρα αυτό ισοδυναμεί με 19 εργαζόμενους οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν υπάρξει στις επάλξεις του «Βοήθεια στο Σπίτι» σταθερά και κάτω από τις όποιες αντίξοες συνθήκες και σήμερα καλούνται να κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εργασίας αυτοί  και οι οικογένειές τους.

Οι Δήμοι Ιονίων Νήσων και το Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ, έχοντας ως δεδομένο αφενός ότι η ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών εξαρτάται πρωτίστως από το ανθρώπινο δυναμικό που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιδείξει την αφοσίωσή του στο πρόγραμμα, αναπτύσσοντας αναντικατάστατους δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες αφετέρου ότι δίνει βάση και προτεραιότητα στη δημιουργία, εξέλιξη και καλυτέρευση των δομών της Κοινωνικής Πρόνοιας, ζητούν την ύπαρξη ειδικής νομοθετικής ρύθμισης συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των εργαζομένων που σήμερα υπηρετούν στο «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος προτείνει στο Ψήφισμα να προστεθεί, ότι  υπάρχει ανάγκη για την αδιάλειπτη συνέχιση του Προγράμματος και ότι αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

 

Ο κ. Ιωάννης Πιέρρης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ενημέρωσε, ότι η τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι η ακόλουθη:

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από την αρχή της λειτουργίας του ως σήμερα ήταν ένας «δρόμος μετ’ εμποδίων», που παρά  την αυταπάρνηση των εργαζομένων του, δεν «έτυχε της δέουσας προσοχής» από όλες τις κυβερνήσεις ως σήμερα. Υπάλληλοι μόνιμα σε ομηρία, να περιμένουν το Πρόγραμμα να «ξανατρέξει», απλήρωτοι πολλές φορές και με μισθό-λάστιχο ανάλογα με τις «αντοχές» των Δήμων και βέβαια πάντα με ελλιπές προσωπικό που δεν μπορούσε να καλύψει τις υπάρχουσες και όλο διευρυνόμενες ανάγκες.

Οι ευθύνες για τις συνθήκες ομηρίας εδώ και 20 χρόνια των εργαζομένων στο «βοήθεια στο σπίτι», βαραίνουν διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις και όλα τα αστικά κόμματα που στηρίζουν και υποστηρίζουν τις υποτακτικές διοικήσεις και «αντιπολιτευόμενες» παρατάξεις στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής στους Δήμους, ενώ τεράστιες ευθύνες έχει και η ΚΕΔΕ η οποία  είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με αυτές τις πολιτικές .

Οι ευθύνες τους επίσης είναι τεράστιες γιατί παρά τις επί μέρους διαφορές τους, έχουν μετατρέψει τους Δήμους σε φορομπήχτη πρώτης γραμμής, που φορτώνει στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων της πόλης και των χωριών, αβάσταχτους τοπικούς φόρους, τέλη και χαράτσια.

Έτσι  ακριβώς έκαναν όλες οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια, με το να «πετάνε» τις δομές Πρόνοιας σε ληξιπρόθεσμα προγράμματα της ΕΕ ή στους Δήμους κι αυτοί με τη σειρά τους λόγω κόστους- σε «εθελοντές», σε ΜΚΟ ή σε ιδιώτες.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση τασσόμαστε ανεπιφύλακτα με τη απαίτηση των εργαζόμενων στο «βοήθεια στο σπίτι»  που διεκδικούν  ύστερα από πολλά χρόνια δουλειάς και ομηρίας να γίνει το αυτονόητο, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με πλήρη δικαιώματα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

 

Με βάση τη τοποθέτησή μας ψηφίζουμε υπέρ του ψηφίσματος.

 

 

 Στη συνέχεια τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ

 

Ομόφωνα αποφασίζουν

 

 1. Οι εργαζόμενοι του Προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι» επί σειρά ετών έχουν υπερβάλλει εαυτούς εξυπηρετώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και  ανήμπορούς πολίτες. Έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν πολλές φορές απλήρωτοι (μέχρι να δρομολογηθεί η ροή χρηματοδότησης και να είμαστε πλέον σε θέση να πληρώνουμε στην ώρα τους όλους τους εργαζόμενους), και παρόλα αυτά συνέχισαν απρόσκοπτα την εργασία τους. Οι ίδιοι εργαζόμενοι του «Βοήθεια στο Σπίτι» με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους έχουν χτίσει αυτό που σήμερα πλέον έχει αναγνωριστεί (ΚΕΔΕ, φορείς, επίσημο κράτος) ως το σημαντικότερο πρόγραμμα Α’ βάθμιας Φροντίδας Υγείας των τελευταίων ετών. Διαχειρίστηκε την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της και στην υγειονομική κρίση με το Covid-19  ήταν στη πρώτη γραμμή σε όλους τους  Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας οι μισοί περίπου εργαζόμενοι του «Βοήθεια στο Σπίτι» μένουν εκτός εργασίας, καθώς η προκήρυξη (σύμφωνα με το ΣΤΕ) κρίνεται ακυρωτέα εν μέρει. Αφαιρεί δηλαδή  τη δυνατότητα στους μισούς εργαζόμενους να κάνουν χρήση της ειδικής εμπειρίας η οποία είναι αυτή που καθιστά μοναδικούς  τους δεσμούς με την τοπική κοινωνία και τους ωφελούμενους.

Οι Δήμοι Ιονίων Νήσων και το Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ, έχοντας ως δεδομένο αφενός ότι η ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών εξαρτάται πρωτίστως από το ανθρώπινο δυναμικό που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιδείξει την αφοσίωσή του στο πρόγραμμα, αναπτύσσοντας αναντικατάστατους δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες αφετέρου ότι δίνει βάση και προτεραιότητα στη δημιουργία, εξέλιξη και καλυτέρευση των δομών της Κοινωνικής Πρόνοιας, ζητούν την ύπαρξη ειδικής νομοθετικής ρύθμισης συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των εργαζομένων που σήμερα υπηρετούν στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ υπογραμμίζει, ότι είναι αδιαμφισβήτητη η ανάγκη για την αδιάλειπτη συνέχιση του Προγράμματος. Επισημαίνει ακόμη, το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

 1. Να σταλεί το παρόν Ψήφισμα στα αρμόδια υπουργεία και την ΚΕΔΕ.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 7-1/ 06.10.2022

    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ – ΙΝ

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΔ - ΙΝ

 

 

 

     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

   Δημοτικός Σύμβουλος Βόρειας Κέρκυρας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων για τους εργαζόμενους του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».